orquestraConsell Comarcal de la Selva
 
Llistat d'activitats del curs 2021/2022

Intercanvi musical a

diumenge 24 d'abril de 2022
Fotogrup de cordaFotobig band

Presentació

Programa

Músics

Càndid Rodríguez García

Marc Soler Zurita

Andreu Mercader Lladó

David Morata Gressel

Dolors Vidal Vila

Fotos