orquestraConsell Comarcal de la Selva

L'orquestra

Els inicis

La fundació

Contactar

L'Orquestra Jove de la Selva

La fundació OJS, a través de l'Orquestra Jove de la Selva, pot assolir els objectius pels quals va ser creada.

Inscripció

A l'Orquestra Jove de la Selva s'hi accedeix mitjançant una prova avaluada per les escoles i supervisada pel professorat i la direcció de l'orquestra. La convocatòria de places es realitza cada principi dels cicles de formació, però també hi ha convocatòries extraordinàries per cobrir l'ampliació que demani el repertori.

Direcció i Professorat:

El director i els professors són músics de la comarca triats sobretot en funció de la seva experiència orquestral i per la seva solvència professional, sobretot com a pedagogs i precedents de les escoles de música de la comarca.

Formació:

El treball formatiu de la Orquestra Jove de la Selva es desenvolupa en cursos d'un any de durada i a través d'un assaigs setmanals i complimentat en dates puntuals amb estades, trobades, colònies i concerts. Les matèries en les quals es fa més incidència són:

Objectius:

L'Orquestra Jove de la Selva ofereix una formació orquestral integral als joves estudiants, que, pel seu nivell, encara no tenen cabuda en les orquestres professionals.

L'Orquestra enriqueix la tasca de les escoles de música i dels Ajuntaments, convidant als músics a seguir els seus estudis superiors orquestrals.

La fundació OJS actua com gran entitat cultural amb uns objectius molt clars: