orquestraConsell Comarcal de la Selva

L'orquestra

Els inicis

La fundació

Contactar

La fundació de l'Orquestra Jove de la Selva

La fundació OJS és una entitat independent amb un clar suport de les institucions - públiques i privades - i de l'estrat musical i pedagògic de la comarca de la Selva:

Òrgan de Govern

El Patronat de la Fundació OJS és l'òrgan de govern i qui ostenta la màxima representació. És l'encarregat d'aprovar els plantejaments pedagògics, econòmics i artístics i de nomenar els responsables de la direcció tècnica i artística.

Presidència

La presidència de la Fundació OJS correspon al president del Consell Comarcal de la Selva o a qui delegui.